Biolan Suotis


Biolan Suotis on kuivakäymälässä syntyvän suotonesteen (eli käyumäläkompostin läpi tuleva neste) käsittelyyn tarkoitettu suodatin. Suodattimen toiminta perustuu fysikaaliseen, kemialliseen ja biologiseen suodattumiseen. Neste virtaa suodattimessa osiosta toiseen painovoimaisesti. Suodatin sisältää kolmea erilaista suodatinmateriaalia.

199,00 €

Laitetta tulee käyttää ja huoltaa ohjeiden mukaan sekä seurata säännöllisesti sen toimintaa. Suodattimeen voi johtaa kuivakäymälässä syntyvät suotonesteet. Käymälän käytössä tulee noudattaa käymälälaitteen valmistajan antamia ohjeita.
Suodattimeen ei saa johtaa vesivessan jätevesiä, harmaita jätevesiä, sade-, hule- tai perustusten kuivatusvesiä.