Eko-Matic Willa


Eko-Matic Willa on biologinen suodatin, joka on ensisijaisesti tarkoitettu loma-asuntojen harmaiden jätevesien käsittelyyn, mutta se voidaan myös asentaa vakinaisen asunnon harmaiden jätevesien käsittelyyn. Jätevedet johdetaan Eco-Matic Willan tuloputken ja jakolaitteen kautta suodattimen yläosaan, mistä ne suodattuvat alaspäin. Suodattunut jätevesi kerätään lähtöputkeen ja johdetaan purkupaikkaan. Suodatinmateriaalina on erikoisvalmisteinen purumassa, joka asennetaan valmiissa pusseissa suodattimeen. Jos pistekuormitus on suuri, asennetaan purumassan yläpuolelle puskuriallas. Jos halutaan tehostaa fosforinpoistoa, voidaan puhdistamon alaosaan asentaa fosforisuodatin.

Eko-Matic Willa soveltuu vain harmaiden jätevesien kuten pesutiloista, saunasta, keittiöstä, pyykinpesusta ja siivouksesta muodostuvien jätevesien käsittelyyn. Puhdistamoon voi johtaa erottelevan kuivakäymälän virtsan.

Lisävarusteena puskuriallas, jos käytössä on peuskone tai pesukoneita.

Tilapäisesti loppu

Ilmoittakaa minulle, kun tuotetta on taas varastossa

sulje

Tuotetiedot:
  • Puhdistamon sallittu maksimikuormitus on 750 l/vrk 
  • Jätevedet johdetaan Ecomatic Willa –puhdistamoon viettoviemärillä, mutta tarvittaessa jätevedet voidaan pumpata.
  • Puhdistamo asennetaan joko maanpinnan ylä- tai alapuolelle.
Eko-Matic Willa vähentää jäteveden orgaanista ainetta biologisesti hajottamalla. Fosforia ja typpeä sidotaan suodatinmateriaaliin.

Eko-Matic Willa –puhdistamon toiminta:
  • Harmaan jäteveden johtaminen puhdistamoon
  • Jäteveden suodattaminen suodatinmassan läpi
  • Fosforinpoistoa tehostettaessa jäteveden johtaminen fosforisuodattimen läpi
  • Puhdistetun jäteveden johtaminen näytteenottokaivon kautta purkuputkeen
Maanpinnan yläpuolelle asennettaessa käsitelty jätevesi voidaan johtaa purkuputkessa maahanimeytykseen. Maanpinnan alapuolelle asennettaessa käsitelty jätevedet voidaan imeyttää näytteenottokaivosta suoraan maahan. Maahan imeytystä suunniteltaessa on varmistettava, että paikka ja maaperä ovat imeytykseen sopivat. * Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää. * Jätevesiä (harmaita) ei tarvitse esiselkeyttää saostussäiliössä tai –kaivossa ennen puhdistamoon johtamista. Talvikäytössä olevaan suodattimeen laitevalmistaja suosittelee sisääntuloputkeen tai suodattimen pintaan asennettavaa lämpökaapelia jolloin sähköliitäntä välttämätön.Suodatinmateriaali on vaihdettava noin 15 m3 välein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.