Kiinteistökohtaisen käsittelyjärjestelmän valinta

Vaihtoehtoja hyvään jäteveden käsittelyyn on lukuisia. Kiinteistön olosuhteet ja tarpeet ovat hyvin erilaisia, siksi jätevesijärjestelmän valinta on tehtävä aina kiinteistökohtaisesti. Ammattitaitoinen suunnittelija löytää vaihtoehtoja vertailemalla juuri kiinteistöllesi parhaiten sopivan ratkaisun.

Lainsäädäntö ei aseta laitteisto- tai menetelmävaatimuksia, vaan antaa puhdistukselle tasovaatimuksen. Tämä puhdistusvaatimus voidaan täyttää monenlaisilla menetelmillä ja menetelmien yhdistelmillä. Käymälä- ja pesuvesien erilliskäsittelymenetelmiin kuuluvat erilaiset vedettömät ja vähän vettä käyttävät käymälät ja pesuvesien käsittely (kuva 1). Myös vesikäymälällisillä kiinteistöillä erilliskäsittely onnistuu johtamalla käymälävedet umpisäiliöön.

Jätevesijakeiden yhteiskäsittelyn vaihtoehtoja ovat mm. maasuodattamot, imeytyskentät ja laitepuhdistamot (kuva 2). Kiinteistökohtaisen järjestelmän osalta on hyvä muistaa, että

  • Jätevesijärjestelmän suunnittelu on vaativaa työtä
  • Jätevesijärjestelmä jatkuu purkuun asti
  • Jäteveden käsittelystä tulee voida ottaa näytteitä
  • Jätevesijärjestelmä mitoitetaan sen elinkaaren mukaan

Kuva 1. Jäteveden erilliskäsittelyjärjestelmävaihtoehtoja esikäsittelyineen ja loppusijoituspaikkoineen. Musta linja: liete/jäte; sininen linja: jätevesi.

Kuva 2. Jäteveden käsittelyjärjestelmävaihtoehtoja esikäsittelyineen ja loppusijoituspaikkoineen. Musta linja: liete/jäte; sininen linja: jätevesi.

Käymälä- ja pesuvesien erilliskäsittely

Jätevesien käsittely on helpompaa ja toimintavarmempaa, kun käymäläjätevesiä ei sekoiteta huomattavasti puhtaampiin, mutta suurimman osan talousjätevesistä muodostaviin pesuvesiin.

Käymälä- ja pesuvesien erilliskäsittelyyn on useita vaihtoehtoja. Oleellista on, että pesuvedet käsitellään erillisenä jakeena käymäläjätteestä tai -jätevedestä.

  • Vesikäymälällisillä kiinteistöillä käymälävedet johdetaan umpisäiliöön, eli välivarastoon, josta ne kuljetetaan useimmiten kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. Umpisäiliölietteet voidaan myös käsitellä ja ottaa hyötykäyttöön paikallisesti esim. vielä harvinaisella kalkkistabiloinnilla.
  • Käymälävesistä pääsee kokonaan eroon valitsemalla vedettömän, eli kuivakäymälän. Ravinteikkaat kuivakäymälätuotokset voi käyttää hyödyksi omalla pihallaan.
  • Käymäläjäteveden määrää ja sitä kautta umpisäiliön tyhjennystarvetta voi vähentää huomattavasti valitsemalla vähän vettä käyttävän käymälän. Myös tämän jakeen voi hyödyntää omalla pihalla asianmukaisesti käsiteltynä.

Erilliskäsittelyssä kiinteistöllä puhdistettavaksi jää ainoastaan pesuvesiä eli harmaita jätevesiä. Pesuvesien käsittelyksi riittää kaikille jätevesille tarkoitettua käsittelyä huomattavasti yksinkertaisempi käsittely. Mikäli jätevesien määrä on vähäinen, ei tarvita erityistä käsittelyä, vaan pienet määrät pesuvettä voi johtaa hallitusti maahan.

Jos jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen on ajankohtainen, selvitä ensin mahdollisuus erillisviemäröintiin ja -käsittelyyn. Uusissa kohteissa erillisviemäröinti kannattaa aina ulottaa rakennuksen ulkopuolelle asti, jotta käymälä- ja pesuvesien yhteis- että erilliskäsittely on mahdollista. Käymälä- ja pesuvesien erilliskäsittely kannattaa!

Uusiin haja-asutusalueille rakennettaviin kiinteistöihin pesu- ja käymälävesien erillisviemäröinnin ulottaminen talon ulkopuolelle tukee teknologianeutraaliuden periaatetta mahdollistamalla jätevesien yhteis- että erilliskäsittelyn.

Jätevesijakeiden erottaminen talon sisällä on huomattavasti hankalampaa, ellei jopa mahdotonta.
 
Lähde: vesiensuojelu.fi