Mustat jätevedet (WC-vedet)

1 Tuote

Mustilla jätevesillä tarkoitetaan kaikkia kotitaloudesta tulevia jätevesiä. Ne sisältävät   myös WC-istuimesta tulevia jätevesiä.

Jätevesisääntelyn huhikuussa 2017 voimaan tullut uudistus koskee, kun

  • talon rakennuslupa on ennen vuotta 2004, ja sillä on jätevesijärjestelmä, joka ei täytä nykysääntöjä. Kaksi kohtelua riippuen alueesta:
    • Jos kiinteistö on yli sata metriä vesistön tai meren läheisyydestä tai pohjavesialueen ulkopuolella, jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa vasta seuraavan ison remontin, kuten vesikäymälän rakentamisen, yhteydessä
    • Jos kiinteistö on enintään sata metriä edellä mainituista vesialueista tai pohjavesialueella, uusimiselle on uusi määräaika. Se on nyt 31. lokakuuta 2019.
  • Näkymä